žalostan ili žalosan


Piše se žalostan.

Međutim, žalosna (ne žalostna), žalosno (ne žalostno), žalosni (ne žalostni), jer se t gubi iz suglasničke grupe stn (glasovna promena gubljenje suglasnika) u ženskom i srednjem rodu jednine, kao i u sva tri lica množine.
Kada se glas t nađe u suglasničkoj grupi teškoj za izgovor (stl, stlj, stn, štn), vrši se uprošćavanje suglasničke grupe radi lakšeg izgovora reči.