žumanca ili žumanceta


Pravilno je oboje.

Imenica srednjeg roda žumance može se menjati i po prvoj vrsti (gen. žumanca, dat.-lok. žumancu, ak. žumance, instr. žumancem) i po drugoj vrsti (gen. žumanceta, dat.-lok. žumancetu, ak. žumance, instr. žumancetom).