žalosna ili žalostna

 

Piše se žalosna.

Kada se glas t nađe u suglasničkoj grupi teškoj za izgovor (stl, stlj, stn, štn), vrši se uprošćavanje suglasničke grupe radi lakšeg izgovora reči.

Isto tako, žalosno (a ne žalostno), žalosni (a ne žalostni), jer se glas t gubi iz suglasničke grupe stn i u srednjem rodu jednine i u sva tri lica množine.