Konjunkcija i opozicija


Konjunkcija je položaj kad se neko nebesko telo, posmatrano sa Zemlje, nalazi u istom pravcu sa iste strane kao i drugo nebesko telo, pre svega Sunce (slika 1).


konjunkcija i opozicija slika1


Unutrašnje planete (one koje su bliže Suncu nego Zemlja) mogu se nalaziti u donjoj ili u gornjoj konjunkciji. Donja konjunkcija unutrašnje planete jeste njen položaj između Zemlje i Sunca (slika 2).


konjunkcija i opozicija slika2


Gornja konjunkcija unutrašnje planete jeste kad se Sunce nalazi između Zemlje i te planete (slika 3).


konjunkcija i opozicija slika3


Opozicija je položaj dvaju nebeskih tela koja se, posmatrano sa Zemlje, nalaze na suprotnim stranama istog pravca (pod uglom od 180°).

Spoljašnje planete (one koje su dalje od Sunca nego Zemlja) mogu se naći i u konjunkciji i u opoziciji. Spoljašnja planeta je u opoziciji sa Suncem ako je Zemlja na liniji koja spaja planetu sa Suncem (slika 4).


konjunkcija i opozicija slika4