Konjunkcija i opozicija

 

Konjunkcija je položaj kad se neko nebesko telo, posmatrano sa Zemlje, nalazi u istom pravcu sa iste strane kao i drugo nebesko telo, pre svega Sunce (slika 1).

 

konjunkcija i opozicija slika1

 

Unutrašnje planete (one koje su bliže Suncu nego Zemlja) mogu se nalaziti u donjoj ili u gornjoj konjunkciji. Donja konjunkcija unutrašnje planete jeste njen položaj između Zemlje i Sunca (slika 2).

 

konjunkcija i opozicija slika2

 

Gornja konjunkcija unutrašnje planete jeste kad se Sunce nalazi između Zemlje i te planete (slika 3).

 

konjunkcija i opozicija slika3

 

Opozicija je položaj dvaju nebeskih tela koja se, posmatrano sa Zemlje, nalaze na suprotnim stranama istog pravca (pod uglom od 180°).

Spoljašnje planete (one koje su dalje od Sunca nego Zemlja) mogu se naći i u konjunkciji i u opoziciji. Spoljašnja planeta je u opoziciji sa Suncem ako je Zemlja na liniji koja spaja planetu sa Suncem (slika 4).

 

konjunkcija i opozicija slika4