Pomračenje Sunca

 

Pomračenje Sunca se javlja kada između njega i Zemlje direktno prođe Mesec, koji zaklanja Sunčev disk (slika 1). Centralna zasenčena zona naziva se senka, a okolno delimično zasenčeno područje – polusenka. Posmatrači u području na koje padne senka ne mogu da vide Sunce jer ga Mesečev disk potpuno zaklanja, pa nastaje totalno pomračenje Sunca. Posmatrači iz okolnih oblasti koje su u polusenci vide Sunce delimično zaklonjeno Mesečevim diskom – delimično pomračenje Sunca. Važno je napomenuti – u Sunce nije bezbedno gledati direktno čak ni tokom pomračenja.

 

pomracenje sunca slika1

 

Maksimalno trajanje pomračenja Sunca je 8 minuta, a postoje tri vrste pomračenja:

1) potpuno – Mesec je između Sunca i Zemlje i stvara senku u obliku kupe (slika 2),

 

pomracenje sunca slika2

 

2) prstenasto – Sunce izgleda veće od Meseca i vidi se oko njega kao svetli prsten (slika 3),

 

pomracenje sunca slika3

 

3) delimično – Mesec ne zaklanja potpuno Sunce, pa ga vidimo u obliku srpa (slika 4).

 

pomracenje sunca slika4