Pomračenje Sunca


Pomračenje Sunca se javlja kada između njega i Zemlje direktno prođe Mesec, koji zaklanja Sunčev disk (slika 1). Centralna zasenčena zona naziva se senka, a okolno delimično zasenčeno područje – polusenka. Posmatrači u području na koje padne senka ne mogu da vide Sunce jer ga Mesečev disk potpuno zaklanja, pa nastaje totalno pomračenje Sunca. Posmatrači iz okolnih oblasti koje su u polusenci vide Sunce delimično zaklonjeno Mesečevim diskom – delimično pomračenje Sunca. Važno je napomenuti, u Sunce nije bezbedno gledati direktno čak ni tokom pomračenja.


pomracenje sunca slika1


Maksimalno trajanje pomračenja Sunca jeste 8 minuta, a postoje tri vrste:
1. potpuno pomračenje – Mesec je između Sunca i Zemlje i stvara senku u obliku kupe (slika 2),


pomracenje sunca slika2


2. prstenasto pomračenje – Sunce izgleda veće od Meseca i vidi se oko njega kao svetli prsten (slika 3),


pomracenje sunca slika3


3. delimično pomračenje – Mesec ne zaklanja potpuno Sunce, pa ga vidimo u obliku srpa (slika 4).


pomracenje sunca slika4