Mesjeov katalog


Šarl Mesje, francuski astronom iz XVIII veka, prvi je sastavio katalog nebeskih maglina, kako su se tada zajedničkim imenom nazivali svi nezvezdani objekti. Mesje je, zapravo, tražio komete, a razne magline bile su mu samo smetnja. Da bi pomogao sebi i drugim astronomima, sastavio je listu „lažnih kometa”, tj. kometolikih, magličastih objekata koji kroz teleskop izgledaju kao komete, a to nisu. Na tu ideju došao je 1758. godine, nakon što je, 28. avgusta, u sazvežđu Bika otkrio svetlu kometoliku mrlju. Kada se kasnije ispostavilo da se ne radi o kometi, odlučio je da popiše slične objekte, kako oni ne bi zbunjivali lovce na komete. Taj prvi objekat koji je ličio na kometu u Mesjeovom katalogu dobio je oznaku M1 – to je Rak maglina, ostatak eksplozije supernove iz 1054. godine. Prvo izdanje tog kataloga pojavilo se 1771. godine i sadržalo je 45 objekata. Ostali objekti dodavani su kako su otkrivani, u narednim izdanjima. Poslednje izdanje kataloga koje je Mesje štampao imalo je 103 objekta, a do 1966. dodato je još 7 objekata, tako da je taj katalog sadržao konačnih 110 objekata.

Objekti se u katalogu obeležavaju velikim slovom M, iza kojeg je redni broj objekta. Na primer, galaksija Andromeda ima oznaku M31, Orionova maglina – M42, Plejade (Vlašići) – M45. U katalogu se nalaze sve vrste objekata dubokog svemira: galaksije, otvorena zvezdana jata, zatvorena zvezdana jata, razne magline, ostaci supernova. Iako je star preko dva veka, Mesjeov katalog se i danas upotrebljava zato što sadrži veliku većinu difuznih objekata vidljivih sa umerenih geografskih širina (oko 45°) severne polulopte. Krajem marta i početkom aprila moguće je u jednoj noći videti sve Mesjeove objekte.

U doba Mesjea smatralo se da se svi ti objekti nalaze u našoj galaksiji i svi oni su nazivani magline. Danas su ti objekti podeljeni u nekoliko grupa:
1. planetarne magline: M27, M57, M76, M97;
2. difuzne magline: M8, M17, M20, M42, M43, M78;
3. galaksije: (spiralne) M31, M33, M51, M58, M61, M63, M64, M65, M66, M74, M77, M81, M83, M88, M90, M91, M94, M95, M96, M98, M99, M100, M101, M104, M106, M108, M109, (sočivaste) M84, M85, M86, M102, (eliptične) M32, M49, M59, M60, M87, M89, M105, M110, (nepravilne) M82;
4. zbijena jata: M2, M3, M4, M5, M9, M10, M12, M13, M14, M15, M19, M22, M28, M30, M53, M54, M55, M56, M62, M68, M69, M70, M71, M72, M75, M79, M80, M92, M107;
5. otvorena jata: M6, M7, M11, M16, M18, M21, M23, M25, M26, M29, M34, M35, M36, M37, M38, M39, M41, M44, M45, M46, M47, M48, M50, M52, M67, M93, M103;
6. ostali objekti: M1, M24, M40, M73.