Tamna materija


Vidljivi kosmički objekti predstavljaju samo mali deo ukupne materije koja postoji u svemiru. Veći deo materije nevidljiv je čak i za najmoćnije teleskope. Galaksije i zvezde u njima kreću se tako kako se kreću zbog dejstva gravitacione sile te materije koju astronomi nazivaju tamnom. Tamna materija je nesvetleća materija koja se ne može otkriti neposredno, a za koju se pretpostavlja da postoji zato što masa vidljive materije u svemiru ne može biti odgovorna za zapažene gravitacione efekte. Odavno se veruje da postoji u velikim količinama i uvrštena je u mnoge teorije o poreklu svemira i u njegovu sadašnju strukturu na velikom planu, kao i u modele gravitacije i druge fundamentalne sile koje deluju među česticama. Tamna materija ne sija, ne reflektuje svetlost, ali je krivi, pa se može otkriti pomoću gravitacionog sočiva.

Nebrojeno mnogo galaksija okruženo je tamnom materijom, koja čini 23% ukupne mase i energije u svemiru. Obična (vidljiva) materija, od koje su sačinjene zvezde, planete i ostala nebeska tela, predstavlja tek 4,6% ukupnog svemira. Najdominantniji oblik energije takođe je nepoznanica. Takozvana tamna energija čini 72% ukupne mase i energije u svemiru. Smatra se da ona ubrzava širenje svemira.