Pomračenje Meseca


Pomračenje Meseca dešava se kada između punog meseca i Sunca direktno prođe Zemlja, pa njena senka padne na Mesečevu površinu (slika 1). Da nema Zemljine atmosfere, Mesec bi prilikom svakog pomračenja bio potpuno nevidljiv, što se, inače, nikad ne dešava. Karakteristična crvenkasta boja potpuno pomračenog Meseca nastaje usled prelamanja sunčeve svetlosti u Zemljinoj atmosferi. S druge strane, tokom delimičnog pomračenja deo Meseca zalazi u senku, dok je ostatak u polusenci, spoljašnjoj svetloj zoni. Pomračenje Meseca može se direktno posmatrati jer nije opasno.


pomracenje meseca slika1


Pomračenje Meseca traje najviše 100 minuta, a postoje tri vrste:
1. potpuno pomračenje – Mesec je u potpunosti u zoni senke (slika 2),


pomracenje meseca slika2


2. delimično pomračenje – Mesec je samo delimično u zoni senke (slika 3),


pomracenje meseca slika3


3. pomračenje u polusenci – Mesec je u zoni polusenke (slika 4).


pomracenje meseca slika4