Spektralna analiza i Doplerov efekat


Spektralna analiza
Elektromagnetni talasi od kojih je sačinjena vidljiva svetlost različitih su talasnih dužina. Kad se svetlost iz vrelog objekta, kao što je zvezda, razloži na talasne dužine, dobija se raznobojna traka, tj. spektar. U spektru zvezde tipično se javljaju tamne linije (slika 1). Na osnovu rasporeda tih linija može se utvrditi od kojih je hemijskih elemenata sastavljena zvezda.


s. analiza i d. efekat slika1


Talasna dužina je najveća na crvenoj strani spektra.


Doplerov efekat
Kad se zvezda kreće prema posmatraču ili se od njega udaljava, menja se talasna dužina svetlosti koju ona emituje. Ova pojava se naziva Doplerov efekat. Ako se zvezda približava Zemlji, tamne linije u njenom spektru pomeraju se ka plavom delu spektra (slika 2), a ako se udaljava od Zemlje, tamne linije se pomeraju ka crvenom delu spektra.


s. analiza i d. efekat slika2


Kretanjem zvezde prema Zemlji smanjuje se talasna dužina, a tamne linije se pomeraju ka plavom delu spektra. Tako zvezda koja se približava Zemlji ima plavi pomak, a ona koja se udaljava od Zemlje ima crveni pomak.