Zenit i nadir


Zenit je tačka nebeske sfere vertikalno iznad posmatrača i to je najviša tačka na nebeskoj sferi. U astronomiji, geofizici i srodnim naukama definisan je kao tačka na nebeskoj sferi koja se nalazi na istom pravcu, a u suprotnom smeru od delovanja sile Zemljine teže u određenoj tački. Na nebeskoj sferi se na istom pravcu, a u smeru delovanja Zemljine teže, nalazi nadir.

Nadir je tačka nebeske sfere vertikalno ispod posmatrača i to je najniža tačka na nebeskoj sferi. U astronomiji, geofizici i srodnim naukama definisan je kao tačka na nebeskoj sferi koja se nalazi na istom pravcu i u istom smeru delovanja sile Zemljine teže u određenoj tački. Na nebeskoj sferi se na istom pravcu, a u suprotnom smeru od delovanja Zemljine teže, nalazi zenit.

Zenit i nadir različiti su za različite položaje posmatrača na Zemlji, a menjaju se s vremenom i na istom položaju zbog toga što Zemlja nije savršeno sferno telo (predstavlja geoid, čija osa rotacije i centar gravitacionog dejstva nisu stalni). Međutim, te promene su veoma male.


zenit i nadir slika