Alegorija


Alegorija je stilska figura koja sadrži obaveštenje o nekome ili nečemu, ali se misli na nekog drugog ili nešto drugo. Njome se ne iskazuje misao otvoreno i neposredno, radnja priče obično izražava nešto što se ne navodi eksplicitno, već se mora shvatiti šta je pisac želeo da kaže. Alegorija označava upotrebu reči u prenesenom smislu, a taj smisao se otkriva kad se pesničke slike zamene određenim pojmovima i kad se ustanovi njihovo pravo značenje. Ona predstavlja produženu ili proširenu metaforu (alegorija nastaje kad se metafora proteže kroz celu misao, tj. kroz sve delove izrečenoga), koja snažno deluje na maštu čitaoca, veoma je slikovita i pruža estetička uživanja. Naziv potiče od grčke reči allēgoreîn, što znači „slikovito govoriti”.

Alegorija je česta u narodnoj (usmenoj) književnosti, a nije retka ni u umetničkoj (pisanoj) literaturi. Tu stilsku figuru često su u svojim delima upotrebljavali Petar Kočić, Radoje Domanović, Ivan Cankar, Frančesko Petrarka, Johan V. Gete, Viktor Igo i drugi.

Tipičan predstavnik alegorije je basna, kratko prozno delo o životinjama. Iako se priča o životinjama, misli se na ljude – njihove osobine, postupke i međusobne odnose, uopšte moral. U basni se uvek nalazi pouka, pa zato one imaju veliku vaspitnu i umetničku vrednost.


Primeri
1. Iz narodne epske pesme Ropstvo Janković Stojana:
„Kliče Stojan tanko glasovito:
Vila gnjizdo tica lastavica,
Vila ga je za devet godina,
A jutros ga poče da razvija;
Doleti joj siv-zelen sokole
Od stolice cara čestitoga,
Pa joj ne da gnjizdo da razvija
.”

*Objašnjenje: alegorija je slika sačinjena od niza metafora: gnjizdo = dom, brak; tica lastavica = Stojanova žena; siv-zelen soko = Stojan.

2. Iz narodne epske pesme Zidanje Skadra:
„Al’ govori Mrnjavčević Gojko:
Zlo je, moja vijernice ljubo!
Imao sam od zlata jabuku,
Pa mi danas pade u Bojanu,
Te je žalim, pregoret’ ne mogu
.”

*Objašnjenje: vojvoda Gojko zna da će mu žena biti živa zazidana, što joj alegorično i govori. Nju su, zatim, majstori zazidali u temelje kule prilikom izgradnje Skadra na Bojani.