Metonimija


Metonimija je stilska figura kod koje je veza između pojmova ostvarena po nekoj međusobnoj logičkoj zavisnosti, a ne po sličnosti ili suprotnosti. Zasniva se na prenesenom značenju, što se postiže uspostavljanjem logičke veze između pojmova, npr.: on živi od svojih deset prstiju (on živi od svog rada). Tu je izvršena metonimijska zamena pojmova, tj. upotrebljen je pojam sredstva kojim se vrši radnja da se označi pojam radnje. Između ta dva pojma stoji logička veza, jer se svaka radnja vrši nekim sredstvom. Metonimija, dakle, označava zamenu jedne reči drugom rečju na osnovu stvarnog odnosa njima označenih pojmova.

Metonimija se, za razliku od metafore, zasniva na stvarnoj bliskosti i logičkoj povezanosti. Najvažniji vidovi povezanosti su uzrok i posledica (dići sidro – krenuti), sredstvo i radnja (nema hleba bez motike – ne može se imati nešto bez rada), posuda i sadržina (pojeo je ceo tanjir – pojeo je svu hranu koja se nalazila u tanjiru), materijal i od njega načinjen predmet (vuk se uhvatio u gvožđe – vuk je upao u zamku), simbol i označena pojava (uživa u lovorikama – uživa u stečenoj slavi).


Primeri
1. Iz narodne epske pesme Početak bune protiv dahija:
„Čuvajte se raje sirotinje,
Kad ustane kuka i motika,
Biće Turkom po Mediji muka,
U Šamu će kade proplakati,
Jera će ih raja ucv’jeliti.”

*Objašnjenje: kuka i motika označavaju seljaka, tj. sredstvom se označava radnik.

2. Mihailo Lalić, iz pripovetke Pusta zemlja:
„Ako si stariji po kapi, po glavi si mlađi od mene.”

*Objašnjenje: kapa označava vojnički čin, a glava pamet.