Retoričko pitanje


Retoričko pitanje je posebna upotreba upitne rečenice bez namere da stvarno označi pitanje. Takva upitna rečenica je, zapravo, izjavna rečenica. Na retoričko pitanje se ne očekuje i ne traži odgovor. Kada se jedna misao kaže u obliku pitanja na koje se ne očekuje odgovor, pošto se njime u stvari ništa i ne pita, već se samo pojačava određena emocija, dobija se retoričko pitanje.


Primeri
1. Dobriša Cesarić, iz pesme Slap:
„Teče i teče, teče jedan slap;
Što u njemu znači moja mala kap?”

2. Đura Jakšić, iz pesme Mila:
Ko da igra? Ko da peva?
Ko da žedni? Ko da pije?
Ko li brigu da razbije?

Nesta Mile, nesta ćeva!
Ana toči, Ana služi,
Al’ za Milom srce tuži!”