Retoričko pitanje

 

Retoričko pitanje je posebna upotreba upitne rečenice bez namere da stvarno označi pitanje. Takva upitna rečenica je, zapravo, izjavna rečenica. Na retoričko pitanje se ne očekuje i ne traži odgovor. Kada se jedna misao kaže u obliku pitanja na koje se ne očekuje odgovor, pošto se njime u stvari ništa i ne pita, već se samo pojačava određena emocija, dobija se retoričko pitanje.

 

Primeri:

1. Dobriša Cesarić, iz pesme Slap:

„Teče i teče, teče jedan slap;

Što u njemu znači moja mala kap?”

2. Đura Jakšić, iz pesme Mila:

Ko da igra? Ko da peva?

Ko da žedni? Ko da pije?

Ko li brigu da razbije?

Nesta Mile, nesta ćeva!

Ana toči, Ana služi,

Al’ za Milom srce tuži!”