Epifora


Epifora predstavlja ponavljanje jedne ili više reči na kraju niza stihova u okviru jedne strofe ili niza rečenica ako je tekst u prozi. Tom stilskom figurom izražava se punoća i jačina osećanja.

Epifora zajedno sa anaforom, simplokom i anadiplozom spada u stilske figure koje se zajedničkim imenom nazivaju lirski paralelizmi. One se najčešće javljaju u poeziji i označavaju ponavljanje jedne ili više reči u uzastopnim stihovima, čime se celoj pesmi daje određen emocionalni ton.


Primeri
1. Jure Kaštelan, iz pesme Livade izgubljenih ovaca:
„Čujem u snu,
Sanjam u snu,
Vidim u snu.”

2. Iz narodne epske pesme Smrt vojvode Prijezde:
„Kupi vojske koliko ti drago,
Pod Stalaća kad je tebi drago,
Udri Stalać kako ti je drago,
Ja ti dobra ne dam nijednoga.”