Polisindeton


Polisindeton je stilsko izražavanje koje se sastoji u ponavljanju (nagomilavanju) istog veznika bez gramatičke potrebe. Prirodan je i opravdan kada je u skladu sa doživljajem. Njime se pojačava pažnja čitaoca, ističe motiv. Svaki deo je ravnopravan i funkcionalan. Naziv potiče od grčke reči polysýndeton, što znači „mnogo povezano”. Ta stilska figura suprotna je asindetonu.


Primer
• Dobriša Cesarić, iz pesme Balada iz predgrađa:
I nema ga sutra, ni prekosutra ne,
I vele da bolestan leži,
I nema ga mjesec, i nema ga dva,
I zima je već,
I sniježi.”