Polisindeton

 

Polisindeton je stilsko izražavanje koje se sastoji u ponavljanju (nagomilavanju) istog veznika bez gramatičke potrebe. Prirodan je i opravdan kada je u skladu sa doživljajem. Njime se pojačava pažnja čitaoca, ističe motiv. Svaki deo je ravnopravan i funkcionalan. Naziv potiče od grčke reči polysýndeton, što znači „mnogo povezano”. Ta stilska figura suprotna je asindetonu.

 

Primer:

1. Dobriša Cesarić, iz pesme Balada iz predgrađa:

I nema ga sutra, ni prekosutra ne,

I vele da bolestan leži,

I nema ga mjesec, i nema ga dva,

I zima je već,

I sniježi.”