Personifikacija


Personifikacija ili oličenje način je kazivanja kojim se predmetima, biljkama, životinjama i apstraktnim pojmovima pripisuju ljudska osećanja, postupci, osobine i sl. Oživljavanjem stvari, pojava, uopšte nečeg neživog stvaraju se slike koje snažno deluju na čitaoca. Tom stilskom figurom postiže se slikovitost izraza i produbljuje emocionalnost pesničkog kazivanja. Naziv potiče od latinskih reči persona (ličnost) i facare (načiniti nešto ljudskim bićem).

Pored književnih dela, personifikacija se često upotrebljava u svakodnevnom govoru, štampi, televizijskim i radijskim emisijama, npr.: inflacija kolo vodi; rat guta milijarde dolara.


Primer
• Dobrica Ćosić, iz romana Daleko je sunce:
„Mesec pođe uz Moravu, zaviri u topoljake, i sve do zore brčka po reci bele ruke. Morava šumi ljuteći se na ustave vodenica i po čitave noći kikoće se na Mesec trčeći po sprudovima.”