Merenje vremena


Vreme je veličina koja se proteže beskonačno u prošlost i u budućnost, beskonačan, kontinuiran sled trenutaka bez početka i bez kraja. Označava se malim latiničkim slovom t. Ta oznaka potiče od početnog slova latinske reči tempus, što znači „vreme”. Osnovna jedinica za merenje vremena jeste sekunda [s].

Veće jedinice su:
• minut: 1 min = 60 s
• sat: 1 h = 60 min = 60 · 60 s = 3600 s
• dan: 1 dan = 24 h = 24 · 60 min = 1440 min = 1440 · 60 s = 86400 s

Manje jedinice su:
• milisekunda: 1 ms = 10−3 s = 0,001 s
• mikrosekunda: 1 μs = 10−6 s = 0,000001 s

Za merenje vremena upotrebljavaju se satovi, a za preciznije merenje – hronometri. Za određivanje vremenskog intervala upotrebljava se metronom.

merenje vremena slika


Pojmovi
• vremenski trenutak – kada se nešto dogodilo
• vremenski interval – koliko je trajao događaj

Primer: Voz je krenuo iz jednog grada u t1 = 8 h, a stigao u drugi grad u t2 = 12 h. Koliko je trajalo putovanje od jednog grada do drugog?

• vremenski trenutak: t1 = 8 h, t2 = 12 h
• vremenski interval: Δt = t2t1 = 12 − 8 = 4 h