Promenljivo pravolinijsko kretanje


Kretanje tela čija se brzina menja u toku vremena naziva se promenljivo kretanje. Ako je kod promenljivog kretanja putanja tela prava linija, tada je to promenljivo pravolinijsko kretanje.

p kretanje slika

Ukupan pređeni put:

su = s1 + s2 + s3 + s4

Ukupno vreme kretanja:

tu = t1 + t2 + t3 + t4

Srednja brzina kretanja tela se određuje kao količnik ukupnog pređenog puta i ukupnog vremena kretanja:

033015_2138_Prprakre1.png