Pravac i smer kretanja


Pored brojne vrednosti, brzina je određena pravcem i smerom kretanja. Svaki pravac ima dva smera kretanja.

pis kretanja slika

Brzina se može prikazati pomoću duži sa strelicom – dužina duži pokazuje brojnu vrednost (intenzitet) brzine, a strelica njen smer. Na primer, duž od 5 delova prikazuje brzinu v = 5 m/s (slika iznad).

Često nije neophodno da se na crtežu prikaže brojna vrednost, već samo pravac i smer brzine. Tada se brzina prikazuje običnom strelicom odgovarajućeg pravca i smera.