Paskalov zakon


Paskalov zakon glasi: spoljašnji pritisak koji deluje na zatvorene tečnosti i gasove prenosi se podjednako u svim pravcima.

Pritisak koji nastaje usled dejstva spoljašnje sile jednak je u svakom delu unutrašnje zapremine suda.


paskalov zakon slika


Pritisak ispod manjeg klipa je:

032616_1613_paskal1.png

Pritisak ispod većeg klipa je:

032616_1613_paskal2.png

Na osnovu Paskalovog zakona sledi:

032616_1613_paskal3.png

032616_1613_paskal4.png

032616_1613_paskal5.png

Hidraulične dizalice rade na principu Paskalovog zakona. Zahvaljujući ravnomernom prenošenju pritiska kroz tečnost, pogodnim izborom suda i klipova može se znatno povećati sila. Tako čovek snagom sopstvenih mišića može da podigne čak i automobil. I svi drugi uređaji koji u nazivu imaju reč „hidrauličan” (kočnice, prese i dr.) rade na principu Paskalovog zakona.

Zbog osobine vode da njena gornja površ zauzima ravan i horizontalan položaj, umesto reči horizontalno često se govori vodoravno.

U spojenim sudovima nivoi iste tečnosti nalaze se u istoj horizontalnoj ravni.