Ravnomerno promenljivo pravolinijsko kretanje


Prilikom promenljivog kretanja, telo u jednakim vremenskim intervalima prelazi različite puteve. Ravnomerno promenljivo kretanje je promenljivo kretanje kod kojeg se brzina ravnomerno menja – povećava ili smanjuje. Na primer:
1. polazak automobila: brzina se povećava – automobil ubrzava,
2. zaustavljanje automobila: brzina se smanjuje – automobil usporava.

Ako se u toku svake sekunde kretanja brzina menja za istu vrednost, tada su moguća dva slučaja:
1. ravnomerno ubrzano kretanje – brzina se ravnomerno povećava,
2. ravnomerno usporeno kretanje – brzina se ravnomerno smanjuje.


rppk slika


Najvažnija karakteristika ravnomernog promenljivog pravolinijskog kretanja jeste da se ubrzanje (a) ne menja tokom kretanja (ono je stalno, tj. ne menja se u toku vremena):

a = constant