Merila i merni instrumenti


Za merenje fizičkih veličina koriste se merna sredstva – merila i merni instrumenti. Merila su jednostavni uređaji pomoću kojih se direktnim merenjem određuje (očitava) brojna vrednost fizičke veličine, na primer dužina, masa. Direktno merene fizičke veličine su one kod kojih se brojna vrednost dobija direktnim upoređivanjem sa jedinicom mere. Merni instrumenti su složeni uređaji kojima se posredno (pomoću nekog tehničkog postupka) određuje brojna vrednost fizičke veličine, na primer temperature, jačine električne struje, brzine. Prilikom merenja temperature, na primer, praćenjem promene jedne veličine (zapremine živinog stuba) meri se druga veličina (temperatura).

Podela mernih sredstava se može izvršiti i prema načinu na koji se vrši merenje određene fizičke veličine:
1. neposredna merna sredstva – metarska traka, menzura, terazije itd.;
2. posredna merna sredstva – dinamometar, termometar, brzinometar, ampermetar itd.; nepoznata fizička veličina meri se preko druge fizičke veličine sa kojom je povezana, na primer merenje sile dinamometrom, što se svodi na merenje dužine istegnute opruge.

Na slici ispod su prikazani različiti merni instrumenti.


merila slika