centimetar ili santimetar


Pravilno je oboje, ali je bolje upotrebljavati imenicu centimetar.

Prvi oblik je preporučljiviji (prema latinskom izgovoru, danas usvojen i u školama), nego drugi (prema francuskom).
Nepravilno je cantimetar.