centimetar ili santimetar

 

Pravilno je i jedno i drugo, ali je bolje upotrebljavati imenicu centimetar.

Prvi oblik je preporučljiviji (po latinskom izgovoru, danas usvojen i u školama), nego drugi (po francuskom).

Nepravilno je cantimetar.