crpiti ili crpsti


Pravilno je oboje.

Oblik crpsti (prezent: crpem, crpeš, crpe, crpemo, crpete, crpu; radni pridev: crpao, crpla, crplo; trpni pridev: crpen, crpena, crpeno) stariji je i daje mu se izvesna stilska i normativna prednost nad oblikom crpiti (prezent: crpim, crpiš, crpi, crpimo, crpite, crpe; radni pridev: crpio, crpila, crpilo; trpni pridev: crpljen, crpljena, crpljeno).
Isto važi i za izvedene glagole iscrpiti, iscrpsti i pocrpiti, pocrpsti.