cirka ili cirka oko


Piše se cirka.

Reč cirka potiče od latinskog circa, što znači oko, otprilike, po prilici, pa je izraz cirka oko pleonazam. Pravilno je reći samo cirka ili samo oko, ali ne i obe reči istovremeno: u buretu ima cirka osam litara rakije.