cirka ili cirka oko

 

Piše se cirka.

Reč cirka potiče od latinskog circa, što znači oko, otprilike, po prilici, pa je izraz cirka oko pleonazam. Pravilno je reći samo cirka ili samo oko, a nikako obe reči istovremeno: u buretu ima cirka osam litara rakije.