ekstradicija ili ekstradikcija

 

Piše se ekstradicija.

Ta imenica, kojom se označava izručenje krivca zemlji u kojoj je učinio prestup, potiče od novolatinskog extraditio.