ekstrakt ili ekstrat

 

Piše se ekstrakt.

Od latinskog extractum, što znači jezgro, srž, suština.