ekscelencija ili ekselencija

 

Pravilno je i jedno i drugo, ali je običniji izraz ekselencija.

Pravilnije je ekscelencija (od latinskog excellentia), ali je drugi oblik (s delimičnim prihvatanjem francuskog izgovora) mnogo običniji.