ekscelencija ili ekselencija


Pravilno je oboje, s tim što je običniji oblik ekselencija.

Pravilnije je ekscelencija (od latinskog excellentia), ali je drugi oblik (s delimičnim prihvatanjem francuskog izgovora) mnogo običniji.