elemenat ili element


Pravilno je oboje.

Podjednako dobri oblici, koji se ravnopravno upotrebljavaju. Neke imenice stranog (uglavnom latinskog) porekla sa završetkom na -nt mogu imati nepostojano a u nominativu jednine, ali neobavezno. U genitivu množine to a je obavezno, dok ga u ostalim padežima nema.
Promena po padežima (jednina; množina):
• nom. – elemen(a)t; elementi
• gen. – elementa; elemenata
• dat.-lok. – elementu; elementima
• ak. – elemen(a)t; elemente
• instr. – elementom; elementima