empirija ili enpirija


Piše se empirija.

Ta imenica preuzeta je iz grčkog jezika, u kojem ona glasi empeiría.
Isto tako, empirijski, empirizam.