empirija ili enpirija

 

Piše se empirija.

Od grčkog empeiría, što znači iskustvo.

Isto tako, empirijski, empirizam.