empirijski ili empiriski


Piše se empirijski.

Kada se od imenica čija se osnova završava na -j naprave pridevi nastavkom -ski, glas j se uvek piše: aluminijumski, azijski, geometrijski, hemijski, istorijski, serijski, simfonijski, šumadijski, televizijski, teorijski itd.