herbarij ili herbarijum


Pravilno je oboje, ali je bolje upotrebljavati imenicu herbarijum.

Nastavci -ij i -ijum (od latinskog -ium) podjednako su dobri završeci reči stranog porekla, sa izrazitom prevagom drugoga u srpskoj tradiciji: akvarijum, atrijum, auditorijum, delirijum, ekvinocijum, kolegijum, kolokvijum, kriterijum, milenijum, planetarijum, podijum, simpozijum, solsticijum itd.
To se odnosi i na hemijske termine: aluminijum, deuterijum, helijum, kalcijum, kalijum, litijum, magnezijum, natrijum, plutonijum, silicijum, uranijum itd.