Hrist ili Hristos


Pravilno je oboje, ali je bolje upotrebljavati imenicu Hristos.

Imenica Hristos samo u nominativu jednine čuva grčki nastavak -os, dok je u ostalim padežima pravilno samo Hrista, Hristu itd. (pogrešno je Hristosa, Hristosu itd.). Pridev je Hristov.
Nominativ Hrist nije gramatički nepravilan, ali nije uobičajen u pravoslavnoj tradiciji.