Hrist ili Hristos

 

Pravilno je i jedno i drugo, ali je bolje upotrebljavati imenicu Hristos.

Međutim, u padežima je pravilno samo Hrista, Hristu itd. Pridev je Hristov.