hvala lepa ili hvala lepo


Pravilno je oboje.

Sa imenicom ženskog roda hvala slaže se pridev u ženskom rodu lepa: hvala lepa, hvala najlepša.
U skraćenom izrazu hvala (ti) lepo/najlepše, lepo i najlepše su prilozi: hvala lepo, hvala najlepše.