hvala lepa ili hvala lepo

 

Piše se i jedno i drugo.

Sa imenicom ženskog roda hvala slaže se pridev u ženskom rodu lepa: hvala lepa, hvala najlepša.

U skraćenom izrazu hvala (ti) lepo/najlepše, lepo i najlepše su prilozi: hvala lepo, hvala najlepše.

Pravilno je i hvala velika. Pošto ne postoji prilog veliko, ne može se reći hvala (ti) veliko.