hoćemo li ili hoćemoli


Piše se hoćemo li.

Upitna rečca li piše se odvojeno od oblika prezenta glagola hteti: hoću li, hoćeš li, hoće li, hoćemo li, hoćete li, hoće li.