histerisati ili histerizirati


Pravilno je i jedno i drugo, svako u svom značenju.

Glagol histerisati znači „imati histeričan napad, pokazivati znake histerije; ponašati se histerično, mahnitati, besneti”.
Glagol histerizirati znači „(u)činiti histeričnim, izaz(i)vati histeriju kod nekoga” (npr. histerizirati narod).