histerisati ili histerizirati

 

Piše se i jedno i drugo.

Glagol histerisati znači „imati histeričan napad, pokazivati znake histerije; ponašati se histerično, mahnitati, besneti”.

Glagol histerizirati znači „(u)činiti histeričnim, izaz(i)vati histeriju kod nekoga” (npr. histerizirati narod).