holograf ili hologram


Piše se i jedno i drugo.

Holograf je dokument koji je svojeručno pisan i potpisan, rukopis iz pera samog autora.
Hologram je snimak dobijen putem holografije, koji pod odgovarajućim osvetljenjem daje trodimenzionalnu sliku.