holograf ili hologram

 

Piše se i jedno i drugo.

Holograf je dokument koji je svojeručno pisan i potpisan, rukopis iz pera samog autora.

Hologram je snimak dobijen putem holografije, koji pod odgovarajućim osvetljenjem daje trodimenzionalnu sliku.