huljenje ili hulenje


Piše se huljenje.

Ta glagolska imenica izvedena je od glagola huliti. Kod glagolskih imenica izvedenih od glagola sa samoglasnikom i u osnovi prezenta obavezno je jotovanje.