hidroelektrana ili hidro-elektrana


Piše se hidroelektrana.

Prefiksoid hidro-, koji znači voda, vodeni, piše se sastavljeno: hidroavion, hidrocentrala, hidrografija, hidroizolacija, hidrologija, hidromehanika, hidrometeorologija, hidrosistem itd.