šarolik ili šarenolik


Piše se šarolik.

To je pridev koji znači sastavljen od raznih elemenata, sastojaka, raznolik: šarolik program, šarolik stil, šarolik svet, šaroliko društvo itd.