šminki ili šminci

 

Piše se šminki.

To je slučaj odstupanja od sibilarizacije (k nije prešlo u c ispred i). Ta glasovna promena ne vrši se u rečima kod kojih bi promena dovela do udaljavanja od osnovnog oblika reči.