štaviše ili šta više


Pravilno je i jedno i drugo, svako u svom značenju.

Rečca štaviše, koja znači čak, pored svega, piše se sastavljeno: štaviše, sve je uradila kako treba.
Odvojeno se piše samo u doslovnom značenju: ne znam šta više hoćeš od mene.