šest-sedam ili šest sedam


Piše se šest-sedam.

Spojevi brojeva ili imenica sa brojem koji označavaju približnost pišu se sa crticom: osam-devet, dvoje-troje, petorica-šestorica, tri-četiri stotine, nedelju-dve, mesec-dva, godinu-dve, korak-dva, litar-dva, kilogram-dva itd.