štošta ili što šta


Piše se štošta.

To je neodređena zamenica koja znači puno šta: štošta se priča o njima.