šezdeset ili šestdeset


Piše se šezdeset.

Prilikom tvorbe tog broja, koji nastaje spajanjem šest i deset, dolazi do tri glasovne promene. Prvo se jednačenjem suglasnika po zvučnosti od šestdeset dobija šesddeset (bezvučno t ispred zvučnog d prelazi u svoj zvučni parnjak d). Zatim se još jednim jednačenjem suglasnika po zvučnosti dobija šezddeset (bezvučno s ispred zvučnog d prelazi u svoj zvučni parnjak z). Na kraju, dolazi do gubljenja suglasnika d (dva ista suglasnika svode se po pravilu na jedan), čime se dobija šezdeset.