širi ili širokiji

 

Piše se širi.

Komparativ prideva širok je širi, a superlativ najširi.