širi ili širokiji


Piše se širi.

Od prideva širok komparativ je širi. Gradi se tako što se odbacuje završetak -ok i dodaje nastavak -ji (glas j iz nastavka stopio se s prethodnim suglasnikom).