Španac ili Španjolac


Piše se Španac.

Stanovnik Španije je Španac, a stanovnica Špankinja. Prisvojni pridev je španski.
Nisu preporučljivi oblici Španjolac, Španjolka, skovani po ugledu na italijanski.