Španac ili Španjolac

 

Piše se Španac.

Stanovnik Španije je Španac a stanovnica Špankinja. Prisvojni pridev je španski.

Nisu preporučljivi oblici Španjolac, Španjolka, skovani po ugledu na italijanski.