f-mol ili F-mol


Piše se f-mol.

Prema ustaljenom običaju u muzici, nazivi molskih tonaliteta pišu se malim, a durskih velikim slovom (prvo slovo bi po pravilu trebalo pisati latinicom): g-mol, a-mol, F-dur, G-dur i sl.