fakat ili fakt

 

Pravilno je i jedno i drugo, ali je bolje upotrebljavati imenicu fakat.

Suglasničke grupe kt i nt u rečima stranog porekla mogu se razbiti umetanjem nepostojanog a ili ne moraju. Međutim, nesumnjivu prevagu imaju fakat, akcenat, dijalekat nad sporadičnim oblicima fakt, akcent, dijalekt.