florescencija ili fluorescencija

 

Piše se i jedno i drugo.

Florescencija je vreme procvetavanja, cvetanja biljki.

Fluorescencija je pojava da materija svetli dok je izložena svetlosnim, rendgenskim ili drugim elektromagnetnim zracima.