florescencija ili fluorescencija


Pravilno je i jedno i drugo, svako u svom značenju.

Florescencija je vreme procvetavanja, cvetanja biljki.
Fluorescencija je pojava da materija svetli dok je izložena svetlosnim, rendgenskim ili drugim elektromagnetnim zracima.